EU INFO

Ovdje možete pronaći korisne poveznice na izvore informacija o Europskoj uniji

O Europskoj uniji

Kako funkcionira EU?

Područja djelovanja EU-a

Prioriteti Europske unije za razdoblje 2019. – 2024.

 

EU institucije i tijela

Europski parlament
O Europskom parlamentu
Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu
Europski parlament, Ured u Republici Hrvatskoj

Europsko vijeće

O Europskom vijeću

Članovi Europskog vijeća

Vijeće Europske unije
O Vijeću Europske unije
Predsjedništvo Vijeća EU-a

Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a – službene internetske stranice

Europska komisija
Europska komisija 2019. – 2024.
6 prioriteta Europske komisije za razdoblje 2019. – 2024.
Kolegij povjerenika Europske komisije 2019. -2024.
Potpredsjednica Europske komisije, Dubravka Šuica
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
 
Sud Europske unije 

O Sudu Europske Unije

Europska središnja banka

O Europskoj središnjoj banci

 

Europski revizorski sud

O radu Europskog revizorskog suda

 

Europska služba za vanjske poslove

Europski gospodarski i socijalni odbor

Odbor regija

Europska investicijska banka

Europski investicijski fond

Europski ombudsman

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Međuinstitucionalna tijela

Ured za publikacije Europske unije 

Europski ured za odabir osoblja

Europska upravna škola

Tim za hitni odgovor na računalne ugroze (CERT)

EU agencije i ostala tijela 


Građanstvo EU-a

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Sloboda kretanja i boravka unutar EU-a

Pravo glasa i kandidiranja na izborima

Podnošenje predstavki Europskom parlamentu

Upućivanje pritužbe Europskom ombudsmanu

Konzularna zaštita građana Europske unije u inozemstvu

Europska građanska inicijativa

Prava građana EU-a

Javna savjetovanja

Konferencija o budućnosti Europe

Dijalozi s građanima

Vaša Europa

Život, posao, volontiranje u EU-u

Vaša Europa

EURES - Europski portal za poslovnu mobilnost

Posao u institucijama EU-a

Europske snage solidarnosti

EU financiranje

Financiranje sredstvima EU-a

Proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

EU financiranje i natječaji

Europski strukturni i investicijski fondovi – Hrvatska

 

Ostalo

Službene internetske stranice Europske unije

Eurostat - statistički ured EU  

Eurobarometer - istraživanje javnog mišljenja 

Kutak za učenje

Europe Direct 

Europe Direct centri u Hrvatskoj

logo_dno.png
Stjepana Radića 4, Osijek
Hrvatska
tel. +385 (0) 31 221 839
e-mail: info@europedirect-osijek.eu

Radno vrijeme

Radno vrijeme: od 07:30 – 15:30 sati

Izjava o pristupačnosti

Društvene mreže

Pretraživanje

Sadržaj web stranice odgovornost je Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije. © 2021 Europe Direct Osijek

Search